پخش زنده و آرشیو رادیو

كاوشگر(زنده)

یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

كاوشگر(زنده)

علمی تحقیقاتی

تهیه كننده: علیدادیانی- میراعلایی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح شنونده‌ی كاوشگر باشید. شماره تلفن ارتباط مستقیم با كاوشگران: 09308410088 تهیه كنندگان: ونوس میراعلایی - نازنین علیدادیانی كارشناس گویندگان: سیاوش عقدایی - محسن رسولی

عوامل برنامه