پخش زنده و آرشیو رادیو

دال(زنده)

سه شنبه 22 مهر 1399 ساعت 12:15 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

دال(زنده)

برنامه ای گفتگو محور با موضوعات اجتماعی

تهیه كننده: زهره عبدالرحیم- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

شنونده ی تازه ترین موضوعات روز باشید از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15 تهیه كننده : زهره عبدالرحیم گوینده: راضیه هاشمی