پخش زنده و آرشیو رادیو

جوان پسند(زنده)

چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 16:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

جوان پسند(زنده)

مسابقه و سرگرمی با حضور همكاران رادیو جوان

تهیه كننده: اكرم زمانی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

لیست قطعات

در دو بخش مجزا نیز آیتم‌های طنزی كه در سالهای قبل پخش شده و با استقبال مخاطبین همراه بوده پخش میشود. همچنین در فواصل برنامه ترانه‌های ادیت شده وكوتاه پخش می‌شود. تهیه كنندگان: سولماز ادیبی - اكرم زمانی گویندگان: فاطمه عباسی - ابوالفضل اینانلو