پخش زنده و آرشیو رادیو

منظریه

یکشنبه 21 خرداد 1402 ساعت 22:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

منظریه

منظری به علوم انسانی از دریچه آثار هنری و ادبی جبهه انقلاب

تهیه كننده:مجتبی امیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات