پخش زنده و آرشیو رادیو

خانه ی پدری

جمعه 24 آذر 1402 ساعت 20:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

خانه ی پدری

اقامه ی روضه ی خانگی به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه(س)

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات