پخش زنده و آرشیو رادیو

راهكار

چهارشنبه 18 بهمن 1402 ساعت 21:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

راهكار

گفتگوی طنز

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

بخش «لبو فروش» یك نمایش منولوگ است كه در آن موضوعات سیاسی - اجتماعی داغ روز به چالش كشیده می‌شود. شنوندگان اینجا شب نیست می‌توانند هر شب با مراجعه به سایت رایو جوان، (صفحه اینجا شب نیست) در مسابقه برنامه شركت كنند. بخش تعاملی برنامه در سایت رادیو جوان، پذیرای نظرها و دیدگاه های شنوندگان است. دوستداران موسیقی ملل نیز می‌توانند موسیقی مورد نظر خود را در اینجا شب نیست بشنوند.