پخش زنده و آرشیو رادیو

سبز سفید سرخ

دوشنبه 7 اسفند 1402 ساعت 22:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

سبز سفید سرخ

ویژه برنامه انتخابات

تهیه كننده: اكرم زمانی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167787+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

تلاش دست اندركاران از نزدیك این است تا در فضایی متفاوت و غیر رسمی جنبه‌های گوناگون كارنامه سیاسی و اجرایی شخصیت‌ها را واكاوی و با رویكردی نقادانه به پرسش و پاسخ درباره ابهامات مطرح پیرامون فعالیت سیاسی و اجرایی مقامات و مسئولان بپردازد. پیگیری مسائل و مطالبات جوانان از مسئولان و جستجوی راه حل‌ها از اولویت‌های برنامه از نزدیك است. تهیه كنننده: مهدی زال زاده مجری: حمید عبیری