پخش زنده و آرشیو رادیو

خبر

چهارشنبه 29 فروردین 1403 ساعت 08:30 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

خبر

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167787+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

رادیوجوان در چهار بخش خبری رخدادهای مهم جهان را به اطلاع شما می رساند. در بخش خبری ساعت 30 : 06 صبح از جدیدترین خبرهای ورزشی مطلع شوید و ساعت : 30 : 08 صبح ، 30 : 13 و 30 : 18 نیز در جریان جدیدترین خبرها از ایران و جهان قرارخواهید گرفت.