پخش زنده و آرشیو رادیو

عبور از تاریخ

یکشنبه 6 خرداد 1403 ساعت 13:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

عبور از تاریخ

مرور تاریخ ایران

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167787+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

تهیه كننده : مهدی شاهرضایی كارشناس مجری : خسرو معتضد

عوامل برنامه