پخش زنده و آرشیو رادیو

چهار چهار دو

جمعه 18 خرداد 1403 ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

چهار چهار دو

برنامه اختصاصی ورزش

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد تهیه كننده : شایان بهلولی مجری كارشناس : امیر حسین بابازاده هماهنگی :حسن معین آیتم ساز: نیلوفر نوحی آیتم ساز و مشاور :مژده طهرانیها كارشناس: مهدی سیفی آیتم خوان : صادق غفرانی

عوامل برنامه