پخش زنده و آرشیو رادیو

كسی صدام میزنه

یکشنبه 31 مرداد 1395 ساعت 12:45 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

كسی صدام میزنه

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع نماز اول وقت- اذان: 13:07- موذن: منصوری

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

این برنامه تلاش می‌كند از قالب امر و نهی كردن مستقیم، با به كارگیری نظرات مردم از زبان آنان مفاهیم دینی و اخلاقی را به مخاطب خود منتقل كند. آشنایی و انس با قرآن، توجه به نماز ، آشنایی با مفاهیم دینی و كاربرد آنها، لزوم پایبندی به الزامات دینی و توجه به سلامت روانی و معنوی از اهداف این برنامه به شمار می‌رود.

عوامل برنامه