پخش زنده و آرشیو رادیو

درست مثل حقیقت

یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 ساعت 00:00 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

درست مثل حقیقت

ویژه برنامه انتخابات

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

در این برنامه به بررسی موضع رسانه های خارجی نسبت به انتخابات ایران می پردازددراین مسیر از قسمت های مستندی از فیلم های ساخته شده استفاده می شود ملیحه رشیدی تهیه كنندگی این برنامه را بر عهده دارد.