پخش زنده و آرشیو رادیو

زمزم احكام(تكرار)

جمعه 22 تیر 1397 ساعت 03:15 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

زمزم احكام(تكرار)

تبیین احكام شرعی و پاسخگویی به استفتائات مخاطبان

حجج الاسلام محمدی و وحیدپور، مراجع معظم و نمایندگان مراجع، شما صدای فضیلت و فطرت را می شنوید. رادیو معارف همراه همیشگی شما. روابط عمومی: 2-982532910551+ پیامك: 9830000553+

لیست قطعات