پخش زنده و آرشیو رادیو

شب های رمضان

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 22:30 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

شب های رمضان

گفتگوی صمیمی با چهره های شاخص فرهنگی

رادیو معارف همراه همیشگی شما. روابط عمومی: 2-982532910551+ پیامك: 9830000553+

فهرست قطعات