پخش زنده و آرشیو رادیو

بر كرانه فرات(تكرار)

یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

بر كرانه فرات(تكرار)

تحلیل نهضت حضرت سیدالشهدا

آیت الله عبدالله جوادی آملی(كارشناس)

لیست قطعات