پخش زنده و آرشیو رادیو

كلام امام(تكرار)

یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 23:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

كلام امام(تكرار)

برگزیده سخنان حضرت امام خمینی(ره)

لیست قطعات