پخش زنده و آرشیو رادیو

پرسمان خانواده(تكرار)

دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 02:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

پرسمان خانواده(تكرار)

پاسخ به سؤالات تربیتی در حوزه خانواده

لیست قطعات

شكی نیست كه اسلام عزیز، دینی جامع است كه پاسخگوی همه نیازهای فطری و اجتماعی و نیز اخلاقی و تربیتی است و به طور كلی برای رشد و تكامل نوع بشر ، چه در حوزه فردی و چه در حوزه های خانواده و اجتماع، دارای راه كارهای عقلانی و اجرایی است. از سوی دیگر می توان گفت كه پایه های شكل گیری شخصیت انسان، در محیط خانواده او نهفته است . به عبارت دیگر، اساسی ترین عوامل شخصیت ساز برای یك فرد، به كانون خانواده و روابط حاكم بر اعضای خانواده مربوط می شود. با عنایت به این مهم، رادیو معارف به عنوان رسانه ای دینی، پاسخگویی به سوالات و پرسش های پیرامون روابط خانوادگی را با هدف ارتقاء سطح روابط حسنه ، صحیح و سالم و با بهره از آموزه های دینی، در اولویت برنامه های خود قرار داده است. به همین منظور گروه اندیشه و حكمت رادیو معارف اقدام به تهیه و تولید برنامه ای تحت عنوان « پرسمان تر