پخش زنده و آرشیو رادیو

من انقلابی ام

چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 14:50 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

من انقلابی ام

ویژگیهای روحیه انقلابی گری و شاخص های رفتار انقلابی

حجت الاسلام والمسلمین دكتر مجید یزدی(كارشناس)

لیست قطعات
عوامل برنامه