پخش زنده و آرشیو رادیو

غربت آفتاب

چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 08:15 به مدت 75 دقیقه

اطلاعات برنامه

غربت آفتاب

ویژه برنامه روز شهادت امام حسن عسكری(ع)

سید ابوالقاسم غضنفری(تهیه كننده)

لیست قطعات