پخش زنده و آرشیو رادیو

اندیشه ها(تكرار)

جمعه 26 مهر 1398 ساعت 02:00 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

اندیشه ها(تكرار)

همایشهای تخصصی در حوزه دین و دین‌پژوهی

لیست قطعات

اندیشه‌ها به انعكاس همایش ها و نشست ها علمی فكری و فرهنگی می پردازد پوشش دادن همایش و نشست های معارفی در مجامع علمی و پژوهشی كشور بر همگان ضروری است و بهترین شكل این پوشش از طریق رسانه ها است. نشست های مربوط به حوزه علوم انسانی اسلامی و همایش‌های مختلف با این موضوع از وظایف اصلی این برنامه است. پالایش و برنامه سازی رسانه ای این همایش‌ها و نشست ها سبب اقبال مخاطبان آن خواهد شد. موضوعات پوشش داده شده در این برنامه عمدتاً در حوزه علوم انسانی اسلامی است.

عوامل برنامه