پخش زنده و آرشیو رادیو

فقه آل محمد- آیت الله مكارم شیرازی

دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 22:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

فقه آل محمد- آیت الله مكارم شیرازی

خارج فقه- بحث حج- محرمات احرام

لیست قطعات