پخش زنده و آرشیو رادیو

بیانات رهبری

دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 13:00 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

بیانات رهبری

بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانش آموختگان دانشگاه امام حسین(ع)

مقام معظم رهبری(خطیب)

لیست قطعات