پخش زنده و آرشیو رادیو

مبانی فقاهت- حضرت آیت الله مكارم شیرازی

شنبه 27 مهر 1398 ساعت 05:10 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

مبانی فقاهت- حضرت آیت الله مكارم شیرازی

درس خارج اصول

حضرت آیت الله مكارم شیرازی(خطیب)

لیست قطعات