پخش زنده و آرشیو رادیو

پیام ولایت

یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 13:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

پیام ولایت

گزیده ای كوتاه از بیانات رهبر فرزانه انقلاب(مدظله)

لیست قطعات

در این برنامه گزیده ای از تازه ترین بیانات مقام معظم رهبری در موضوعات مختلف متناسب با ایام پخش می شود.

عوامل برنامه