پخش زنده و آرشیو رادیو

بر كرانه فرات(تكرار)

شنبه 27 مهر 1398 ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

بر كرانه فرات(تكرار)

تحلیل نهضت حضرت سیدالشهدا(ع)

آیت الله جوادی آملی(كارشناس)

لیست قطعات