پخش زنده و آرشیو رادیو

پیام ولایت

دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 13:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

پیام ولایت

گزیده سخنان مقام معظم رهبری

لیست قطعات

در این برنامه گزیده ای از تازه ترین بیانات مقام معظم رهبری در موضوعات مختلف متناسب با ایام پخش می شود.

عوامل برنامه