پخش زنده و آرشیو رادیو

بر بال سخن(تكرار)

یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 13:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

بر بال سخن(تكرار)

سخنرانی خطبای نامی كشور- موضوع امروز: زیارت كمك به ولی خدا و امام معصوم

حجت الاسلام و المسلمین پناهیان(خطیب)

لیست قطعات