پخش زنده و آرشیو رادیو

داستان هفته

جمعه 26 مهر 1398 ساعت 13:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

داستان هفته

داستان با موضوع چشم روشنی در باغ

لیست قطعات

برنامه ای داستانی است كه موضوعات فرهنگی و اجتماعی در آن، به صورت روایی بیان می‌شود. تنوع موضوعات و جذابیت ساختار از ویژگی‌های این برنامه است

عوامل برنامه