پخش زنده و آرشیو رادیو

كلام امام

جمعه 26 مهر 1398 ساعت 10:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

كلام امام

برگزیده سخنان حضرت امام خمینی(ره)

لیست قطعات
عوامل برنامه