پخش زنده و آرشیو رادیو

به رنگ خدا

یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 17:30 به مدت 80 دقیقه

اطلاعات برنامه

به رنگ خدا

سبك زندگی مومنانه با محوریت آیات و روایات- موضوع امروز: حمایت از دین

اذان مغرب به افق شهر مقدس قم: 17:53

لیست قطعات

برنامه" به رنگ خدا" دغدغه های خانواده ها برای شروع سال تحصیلی را ازمنظر دین واكاوی می كند

عوامل برنامه