پخش زنده و آرشیو رادیو

میعاد

جمعه 26 مهر 1398 ساعت 11:15 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

میعاد

نماز جمعه، كاركردها، انتظارات

لیست قطعات

در مجموعه جدید «میعاد» كه به صورت مستند گزارش رادیویی تهیه می‌شود؛ فعالیت‌های امامان جمعه در ایام هفته برای شنوندگان معرفی می‌شود.گفتگو با امامان جمعه، نمازگزاران، كسبه و بازاریان و نهادهای فرهنگی شهرها درباره اقدامات امامان جمعه از جمله موضوعات محوری مستند رادیویی «میعاد» است مستند رادیویی «میعاد» كاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی است كه روزهای جمعه هر هفته از ساعت 10:00 برای مخاطبان فرهیخته رادیو معارف پخش می‌شود

عوامل برنامه