پخش زنده و آرشیو رادیو

نقد و نظر

دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 14:50 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

نقد و نظر

نقد و بررسی موضوعات علمی و اجتماعی روز

لیست قطعات

اهداف برنامه: تبیین مباحث اعتقادی در خصوص فرهنگ معارف اسلامی و شیعی آسیب‌شناسی نظری علوم جدید تقویت روحیه علم اندوزی و ارتقای دانش عمومی

عوامل برنامه