پخش زنده و آرشیو رادیو

نهضت روح الله

جمعه 26 مهر 1398 ساعت 14:30 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

نهضت روح الله

مخالفت دانشجویان انقلابی با برنامه های حكومت پهلوی

دكتر فرهودی و دكتر روحانی(كارشناس)

لیست قطعات

هدف این برنامه بازخوانی و واكاوی نهضت امام خمینی(ره) كه از سال 42 شروع شد است.وموضوعاتی از قبیل دوران كودكی، جوانی و نوجوانی، نحوه شكل گیری اندیشه های سیاسی و راهبردی حضرت امام(ره) و نحوه برخورد امام با حاكمان دوران پهلوی مثل قیام 15 خرداد، انحمن های ایالتی ولایتی، كاپیتولاسیون، قطع رابطه با رژیم اسراییل و مبارزه با خفقان و فساد حاكمان پهلوی را شامل میشود.