پخش زنده و آرشیو رادیو

پرسمان تاریخی(تكرار)

شنبه 27 مهر 1398 ساعت 02:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

پرسمان تاریخی(تكرار)

پاسخ به پرسش‌ها و شبهات تاریخ اسلام و تاریخ انبیاء

لیست قطعات