پخش زنده و آرشیو رادیو

راهبرد

شنبه 27 مهر 1398 ساعت 14:50 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

راهبرد

تبیین گفتمان های كلیدی نظام- راهبرد اجتماعی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

حجت الاسلام لك زایی(كارشناس)

لیست قطعات