پخش زنده و آرشیو رادیو

برای بیداری(تكرار)

شنبه 27 مهر 1398 ساعت 13:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

برای بیداری(تكرار)

تبیین گفتمان‌ های انقلاب اسلامی

استاد حسن رحیم‌پور ازغدی(كارشناس)

لیست قطعات