پخش زنده و آرشیو رادیو

به رنگ خدا

دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 17:30 به مدت 80 دقیقه

اطلاعات برنامه

به رنگ خدا

سبك زندگی مومنانه با محوریت آیات و روایات- موضوع: حمایت از دین

اذان مغرب به افق شهر مقدس قم: 17:43

لیست قطعات

برنامه" به رنگ خدا" دغدغه های خانواده ها برای شروع سال تحصیلی را ازمنظر دین واكاوی می كند

عوامل برنامه