پخش زنده و آرشیو رادیو

تجوید تحقیقی

یکشنبه 14 آبان 1396 ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

تجوید تحقیقی

برنامه ای در باب تجوید قرآن كریم

لیست قطعات

در این برنامه افزون بر علم تجوید بر تأثیر این علم در قرائات و دستاوردهای آواشناسی عربی هم اشاره می شود. برنامه آموزشی تجوید تحقیقی به تهیه كنندگی محمدرضا میری و كارشناسی استاد محمدرضا ستوده نیا، یكشنبه و پنجشنبه هر هفته از ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه به سمع شنوندگان رادیو قرآن می رسد.