پخش زنده و آرشیو رادیو

حسینیه

دوشنبه 26 شهریور 1397 ساعت 22:45 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

حسینیه

لیست قطعات

روضه و مرثیه خوانی نیز از دیگر آیتم های ویژه برنامه ی "حسینیه" است. این برنامه كاری از گروه تامین و تولید رادیو قرآن است كه هر روز در ساعت 12:35 به مدت 10 دقیقه تقدیم شنوندگان خواهد شد.