پخش زنده و آرشیو رادیو

حسینیه

شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 22:45 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

حسینیه

لیست قطعات

روضه و مرثیه خوانی نیز از دیگر آیتم های ویژه برنامه ی "حسینیه" است. این برنامه كاری از گروه تامین و تولید رادیو قرآن است كه هر روز در ساعات 17:05 و 22:45 به مدت 10 دقیقه تقدیم شنوندگان خواهد شد.