پخش زنده و آرشیو رادیو

ادامه مسابقات سراسری قرآن كریم

یکشنبه 15 مهر 1397 ساعت 18:30 به مدت 150 دقیقه

اطلاعات برنامه

ادامه مسابقات سراسری قرآن كریم

لیست قطعات

مرحله مقدماتی چهل و یكمین دوره مسابقات سراسری قرآن كریم در مردادماه سال جاری به صورت استودیویی در شهر قم برگزار شد.