پخش زنده و آرشیو رادیو

نور درخشان

پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 14:20 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

نور درخشان

لیست قطعات

این برنامه به تهیه كنندگی سمیه خراج و گویندگی رضا كاشفی در مناسبت های ویژه مذهبی پس از اذان مغرب به مدت 5 دقیقه تقدیم شنوندگان رادیو قرآن می شود.