پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد محمد عباسی

چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد محمد عباسی

از ابتدای سوره جن تا انتهای سوره مرسلات

نیم جزء 2 جزء 29

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.