پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 05:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره قصص آیات 1-28

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.