پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 13:25 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

تلاوت ترتیل سوره نباء

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.