پخش زنده و آرشیو رادیو

میان برنامه

چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 14:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

میان برنامه

لیست قطعات

این برنامه هر روز ساعت 11:15 به مدت 10 دقیقه تقدیم حضور شنوندگان می شود.