پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت آقای امین پویا

چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 19:00 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت آقای امین پویا

سوره حدید آیات 1-15

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.