پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد حجاج هنداوی

چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 23:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد حجاج هنداوی

سوره های ق آیات 31-آخر، قمر آیات 49-آخر، رحمن آیات 1-27، شرح و علق آیات 1-8

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.