پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت ترتیل سوره ملك

چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 21:00 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت ترتیل سوره ملك

با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.