پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد كریم منصوری

چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 10:30 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره نساء آیات 148-162

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.